История

Фирма „МАГ” ЕООД е създадена през 2003 година. Дружеството е правоприемник на материалната и техническа база,работната сила,конструктивната и техническа документация на „Централна ремонтна база –БД”ЕООД гр. Бобов дол. Същата е с 50-годишна традиция в производството на резервни части и различни метални изделия в Бобовдолския въгледобивен басейн. Извършва основни и текущи ремонти на минното оборудване и електрическите машини на рудниците.

Компанията е лидер в своята дейност и постоянно се разраства чрез модернизиране и оптимизиране на производствените капацитети и процеси, интегрирането на нови технологии и обучаването на квалифициран персонал. Компанията предлага голям спектър от услуги с различна насоченост в минната индустрия, производството на пелетни инсталации и други машини и съорaжения. Основен фокус на „МАГ” ООД са компаниите, извършващи дейност в следните отрасли: машиностроене, тежко машиностроене, енергетика, металургия, хранителна и химическа индустрия, ремонтни предприятия и др.

Сертификати

 • ISO 14001
 • ISO 9001:2008
 • OHSAS 18000
 • Дружеството притежава Свидетелство № 3/26.04.2004 година издадено от „Минпроект”ЕАД, което гарантира, че електромеханичният цех е оборудван с необходимите машини,инструменти и изпитателни уреди за работа с взривозащитени електросъоръжения.

В лицето на „МАГ ООД“, намерих качествен и солиден партньор.

Александър ДурчовСобственик

Фирма „МАГ“ ООД откликна бързо на моето запитване. Докато се усетя вече бях започнал да работя с тях. Изключително коректни и бързи. Препоръчвам на всеки.

Николай НиколовАрхитект

Бизнес отношенията с фирма „МАГ“ ООД, започнаха съвсем случайно преди повече от 10 години. Сега 10 години по-късно в тяхно лице аз виждам надежден бизнес партньор.

Димитър ГеоргиевУправител - пелетна инсталация

Изключително съм доволен от бързата и качествената работа на фирмата. Срещнахме се на изложение във Франция и ми хареса отношението на служителите към клиентите. Бях скептично настроен към фирмите от България, но благодарение на „МАГ“ ООД аз вече виждам в големия потенциал на българските фирми. За фирмата мога да кажа  изключително топло отношение към клиента, а относно работата безупречна.

Томас ИндеборгМениджър Германия

Кратко описание

 • žПериода след  2003 год. се характеризира с разширяване на продуктовата гама/резервни части и услуги на конкурентни цени и постигане на коректно обслужване.
 • žГаранция за качеството на обслужване е наличната работна сила с дългогодишен опит и материална база :
 • žСграден фонд разположен на 6290 кв.м при застроен обем от 88 060 куб.м , подходяща инфраструктура – ел.захранване с  мощност от 1000 KVA и напрежение от 20 KV,жп връзка,която обслужва производствните помещения,вода и паркинг места
 • žМашини и оборудване с капацитет на заетост на работната сила до 500 души.

Производствена база

žФирма „МАГ”  ЕООД е разположена в  9 халета  с размери  18 на 70, като в халетата са разположени:

 • 7 двугредови мостови крана с капацитет на повдигаемост от 8 т,
 • 12 тонен кран,
 • 5 малки телферни крана