Пишете ни

Детайли

„МАГ“ ООД
E-Mail:
 sales@magbg.eu, mag@magbg.net
Адрес: гр. Бобов дол, Промишлена зона
Телефон: + 359 702 6 52 22
Факс: +359 702 6 70 02
Мобилен: + 359 885 446 147
Отдел Продажби: +359 888 444 376
GPS: 22.997855, 42.377437

Внимание

Електронната поща ни дава възможност за бърза и лесна комуникация. Електронните писма, в общия случай, са без подпис и е възможно да бъдат променени/манипулирани от трети страни (умишлено или неумишлено). Във фирма МАГ ООД, обвързващите ни споразумения (напр. договори и други подобни) се изпращат като писма (по поща, куриер и т.н.), сканирани документи, PDF-файлове или като факс и са подписани в съответствие с фирмените правила на МАГ ООД за подписване на документи.

Моля, имайте предвид, че може да ни изпращате електронни писма с прикачени файлове с размер до 20 MB. За изпращане на по-големи файлове, Моля, свържете се с нас, за да Ви предоставим алтернативен начин на трансфер (ftp-достъп).|