Минно оборудване

Фирма „МАГ“ ООД като правоприемник на материалната и техническа база, работната сила, конструктивната и техническа документация на „Централна ремонтна база –БД” ЕООД гр. Бобов дол. Същата е с 50-годишна традиция в производството на резервни части, машини и съоражения в Бобовдолския въгледобивен басейн. Извършва основни и текущи ремонти на минното оборудване и електрическите машини на рудниците. .

Някои от машините и резервните части които произвеждаме за минната индустрия са:

 • Випери (механизъм за разтоварване /обръщане/ на руднични вагони )
 • Клетки (едно етажни и четири етажни за превоз на хора)
 • Вагони (обръщами и необръщаеми)
 • Колела и колооси за вагони
 • Стрелки за релсови пътища
 • Трамвай
 • Минно метален крепеж
 • Скоби за минно метален крепеж
 • Сита за пресяване на въглища
 • Гумено-лентови транспортьори
 • Резервни части за верижни транспортьори : Скат ; СР 70 ; СП 63 ; СП 46