Машини, Съоражения и Резервни части

Производство

 • Негативи за автовози
 • Метални халета с кострукция от профили с постоянно сечение;от съставно сечение и от прътова конструкция с размер на отвора 20-50 и светла височина 3-7м при стрехата
 • Строителни заготовки
 • Миннометален крепеж
 • Ситови повърхности от ф 5 на отвора до ф 40
 • Монорелси (за минното производство)
 • Въздуховоди и газоховоди
 • Подемник товарен строителен
 • Стоманено решетъчни стълбове
 • Антени за GSM оператори
 • Оранжерийни конструкции
 • Стрели и кофи за багери
 • Резервни части за пътностроителни машини
 • Гондоли, платформи и легени
 • Опори за газопроводи
 • Бункери
 • Контейнери
 • Стелажи и стелажни системи
 • Стругарски операции до ф 2000 мм и дължина L 5000 мм
 • Рязане на газорезна машина до 160 мм
 • Плазмено рязане
 • Огъване на метали до 20 мм
 • Метални палети
 • Билбордове
 • Декоративни решетки и огради
 • Механична обработка на средно и голямо габаритни детайли