Фреза – хоризонтален пробивен център ( Борверг ) AWEA BL-4024 FM

Ход по ос X – 4000 mm
Ход по ос Y – 2400 mm
Ход по ос Z – 1700 mm
Бърз ход по ос Х – 12 m/min
Бърз ход по ос Y – 12 m/min
Бърз ход по ос Z – 12 m/min
Размери на работната маса 1800х1600 mm
Цифрово програмно управление ( CNC ) Fanuc
борверг AWEA BL-4024 FM