Струг GOODWAY GS-280 ML

Максимален диаметър на завъртане ⌀ 620 мм
Максимален диаметър на струговане ⌀ 340 мм
Диаметър на обработвания прътов материал ⌀ 75 мм
Максимална дължина на обработвания детайл 1‘134 мм
Ход по ос X-240 mm
Ход по ос Z – 1’200 mm
Бърз ход по ос Х – 20 m/min
Бърз ход по ос Z – 24 m/min
Цифрово програмно управление ( CNC ) Fanuc
Lathe GS 280 ML GOODWAY