Ремонт и пренавиване на електродвигатели

Фирма „МАГ“ ООД извършва ремонт и пренавиване на всички видове електродвигатели, асинхронни, синхронни и постояннотокови до 250 KW в нормално и взривозащитено състояние.
Фирмата пренавива и ремонтира електрически двигатели от различни сектори като:

  • минната индустрия,
  • стройтелство,
  • тецове,
  • пелетни инсталации,
  • пресевни,
  • кариери,
  • текстилни фирми,
  • както и предприятия от всички останали отрасли на индустрията и частни клиенти.

Фирмата има големи складови наличности на електрически двигатели. Ние заем какви проблеми може да създаде спирането на един двигател поради повреда и затова сме готови да Ви дадем работещ двигател, докато ремонтираме вашият двигател.
Предлагаме монтаж и демонтаж на електрически двигатели от 0,25 KW до 250 KW, както и транспорт от и до обекта.
Дружеството притежава Свидетелство № 3/26.04.2004 г. издадено от „Минпроект“ ЕАД, което гарантира, че електромеханичният цех е оборудван с необходимите машини, инструменти и изпитателни уреди за работа с взривозащитени електросъоръжения.